Skip to main content
Privacyverklaring

Over Sint-Bavo

Onze school 'Sint-Bavo' is een school van de Zusters van Liefde te Gent. 


Sint-Bavobasisschool

School

Precies 200 jaar na haar oprichting (1803-2003) voerden de Zusters van Liefde de ingrijpende beslissing door om het beleid van de instellingen een nieuwe impuls te geven met de uitbouw van een netwerkorganisatie die de naam Tabor kreeg. Het bijbelse verhaal rond de berg Tabor heeft een sterke symboliek rond reflectie, toekomstgerichtheid en transformatie. Tevens drukt het de christelijke identiteit uit, waar de organisatie blijvend voor kiest.

De congregatie heeft een grote traditie op het vlak van christelijke opvoeding en onderwijs. Deze traditie, met openheid voor andere religieuze of atheïstische opvattingen, beogen we ook vandaag verder te zetten. Als katholieke basisschool willen wij kinderen begeleiden in hun groei tot goed gevormde jong-gelovigen. In onze school staat het kind centraal. Wij houden rekening met de eigen gaven, mogelijkheden en beperktheden van elke kind. Hun evolutie, ontplooiing en geluk zijn onze voornaamste bekommernis.

De basiswaarden die in onze werking centraal staan noemen we ankerpunten: zij vormen de doelen van ons christelijk opvoedingsproject. Hierbij baseren wij ons op de "Ankerpunten": gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie. De uitdieping van deze waarden staan uitgeschreven in ons opvoedingsproject.

In ieder geval bent u hier van harte welkom!

Directie en schoolteam Sint-Bavobasisschool