Skip to main content
Privacyverklaring

Participatie

Op de speelplaats

Ouderraad

De ouderraad denkt en werkt mee met de school op pedagogisch en praktisch (financieel en materieel) niveau. In de ouderraad zetelen zowel de directie als de leraren en de ouders, zodat op die manier de meest vruchtbare samenwerking kan ontstaan. Een aantal van onze activiteiten hebben tot doel geld in te zamelen, waarmee we specifieke noden van de school helpen bekostigen. Samen met de school werken en denken we mee in bv. het kader van verkeersveiligheid, MOS project, verkoop tweedehandsuniformen en andere schoolactiviteiten.

De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad heeft 4 vertegenwoordigers in de schoolraad en bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Dhr. Peter Stevens, papa van Yiannis (6de leerjaar). 

Ondervoorzitter: Mevr.. Severine Caron, mama van Elouise (6de leerjaar) en Alex (3de leerjaar). 

Secretaris: Mevr. Lauriane Claeys, mama van Charlotte (4de leerjaar).

Penningmeester: Mevr. Monica Roggeman Fonseca, mama van Ryan (6de leerjaar) en Alyssa ( 4de leerjaar). 

Kernlid: Mevr. Catheline Depuydt, mama van Maximiliaan (2de leerjaar), Juliette ( 3de kleuterklas) en Axelle (peuterklas).

Ouders die interesse hebben om toe te treden bij deze groep enthousiaste ouders, kunnen contact opnemen met de hierboven vermelde vertegenwoordigers. Heeft u vragen, tips of bemerkingen? U kan ons bereiken op ouderraad@sint-bavo.be Via deze link kunt u de verslagen nalezen.


Schoolraad

In de schoolraad zetelen ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap, telkens vier personen per geleding. De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De leden overleggen en onderhandelen samen met het schoolbestuur en de directie over verschillende onderwerpen rond onderwijs en opvoeding van de kinderen in Sint-Bavo. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Ouders die graag een belangrijk thema ter sprake brengen, kunnen dat steeds melden aan de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad of aan de voorzitter van de ouderraad. Eventueel wordt die vraag of suggestie opgenomen als agendapunt in de schoolraad. De schoolraad vergadert een viertal keer per schooljaar.

Vertegenwoordigers ouderraad 

Mevr. E. De Neef 

Mevr. L. De Somer 

Dhr. P. Stevens 

Dhr. R. Nafzger

Vertegenwoordigers pedagogische raad 

Mevr. A. Cordeels 

Mevr. K. Lestienne 

Mevr. D. Putman 

Mevr. S. Van Acker

Lokale gemeenschap 

Mevr. H. Van Eeckhout (voorzitter) 

Dhr. D. Verbruggen 

Mevr. C. Everaert Mevr. 

Mevr. C. Frijns

Adviserende functie 

Dhr. G. Allary (schoolbestuur) 

Dhr. G. Mallems (directie) 

Mevr. H. Coens (directie)


Onthaal en opvang

Mevr. Marie-Anne De Bruyne

Mevr. T. Chan

Mevr. C. Fauconnier

Mevr. P. Elyn

Mevr. M. Jegers

Mevr. R. Vanhee

Mevr. K. Van Hoorde

Mevr. A. Matthys


Logistieke medewerkers

Mevr. S. Azak

Mevr. B. Cetin

Mevr. N. Avduli

Mevr. M. Owusu