Skip to main content
Privacyverklaring

Prijzen

Over ons

De overheid bepaalt de maximumfactuur: € 55,00 voor kleuters en € 105,00 voor de lagere school. Hiermee worden de kosten voor cultuur (poppenkast, toneel, museum,…), schoolreis, sport (zwemmen, sportdag,…) betaald.

Schoolkosten vanaf 1 september 2023