Skip to main content
Privacyverklaring

Prijzen

Over ons

De overheid bepaalt de maximumfactuur: € 50,00 voor kleuters en € 95,00 voor de lagere school. Hiermee worden de kosten voor cultuur (poppenkast, toneel, museum,…), schoolreis, sport (zwemmen, sportdag,…) betaald.

Schoolkosten

Schoolkosten vanaf 1 januari 2023