Skip to main content
Privacyverklaring

Schoolreglement

Op de speelplaats

Jaarlijks wordt het schoolreglement goedgekeurd door de Schoolraad.

· Pedagogisch Project 

· Infobrochure onderwijswetgeving 

· Schoolreglement 2022-2023

· Schoolkosten 2022-2023