Skip to main content
Privacyverklaring

Schoolreglement

Op de speelplaats

Jaarlijks wordt het schoolreglement goedgekeurd door de Schoolraad.

· Pedagogisch Project 

· Infobrochure onderwijswetgeving 

· Schoolreglement Sint Bavobasisschool 2023 2024

· Schoolkosten 2023-2024