Skip to main content
Privacyverklaring

Team

Teamfoto

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Bestuursorgaan

Dhr. Geert Allary (voorzitter) 

Mevr. Anne-Marie Burvenich (secretaris) 

Mevr. Marleen Decuyper

Mevr. Annemie De Schrijver 

Mevr. Marleen Devoldere 

Mevr. Rita Dhoore 

Mevr. Régine Lannoo 

Dhr. Rudy Van Hecke 

Mevr. Lena Van Slycken 


Algemene Vergadering

Leden van de Bestuursorgaan +

Mevr. Ann Ruyffelaere 

Dhr. Tomas Legrand 

Dhr. Filip Dhondt 

Dhr. André Berkvens

Maatschappelijke zetel: VZW Sint-Bavobasisschool – Apostelhuizen 2 – 9000 Gent


Directie 

Dhr. Geert Mallems 

Mevr. Hannelore Coens

Mevr. Silke Taveirne (financieel directeur)

Administratie

Mevr. Martine Moreel 

Mevr. Sabine De Meester 

Mevr. Kristine Van Hoorick 

Mevr. Dagmar De Brucker (preventie-adviseur)

Zorgcoördinator – CLB – Brugfiguur

Mevr. Brigitte Bertrand (zorgcoördinator Kleuters, 1ste, 2de en 3de lj.) 

Mevr. Aurélie D'Haese (zorgcoördinator 4de, 5de en 6de lj.)

Mevr. Julie Mengé (CLB) 

Mevr. Daphné Houpline (brugfiguur)

Kernteam

Dit team heeft de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op school en de ontplooiing van de leerlingen als leidraad.

Het kernteam wordt samengesteld door verschillende geledingen. Tweejaarlijks zijn er verkiezingen voor de plaatsen van de leerkrachten.

Mevr. Nele Vander Schaeven (leerkracht kleuter)

Mevr. Rebecca McCarthy (leerkracht lager) 

Mevr. Daphné Houpline (brugfiguur)

Mevr. Brigitte Bertrand (zorgcoördinator)

Mevr. Hannelore Coens (directie)

ICT-coördinator: Dhr. Bart Verleyen