Skip to main content
Privacyverklaring

Zorg op school

Schrijfdans

Als school wensen wij ons ten volle in te zetten voor de toevertrouwde kinderen. Zorgbreed werken is veel meer dan lesgeven alleen. Het kan alleen met de inzet van het ganse team. De zorg op onze school wordt gecoördineerd door Mevr. Brigitte Bertrand (zorg@sint-bavo.be) en juf Aurélie D'Haese. Zij werken nauw samen met het CLB.

Bij elk leerjaar is er een zorgleerkracht die mee instaat om de zorg van de leerlingen op te nemen zowel voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, als voor leerlingen die we meer uitdaging geven.

Hier leest u meer over ons zorgbeleidsplan.

Vanaf de eerste kleuterklas zet de zorgjuf wekelijks in op schrijfdans. 

Schrijfdans laat kinderen voordat ze een letter gaan schrijven, deze letter goed voelen, horen en ervaren. De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen, en schrijven, waarbij dezelfde schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd hun spoor kunnen achterlaten op bord of papier of op een ander schrijfoppervlak. Het schrijfbewegen op muziek zorgt ervoor dat die letter nadien klein gevormd kan worden, zonder prestatiedruk, zonder de vorm te forceren of te hard op het schrijfinstrument te drukken. Dan pas is het jouw persoonlijke letter geworden! (Cfr. Schrijfdans)